อบรมถ่ายภาพกับ SPU “สอนน้องเทิร์นโปร ตั้งแต่ยังไม่โตดี”

วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2558

ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชวนน้องๆ ม.6 หรือเทียบเท่า
ที่รักการถ่ายภาพยิ่งกว่าอะไร เข้าอบรมการถ่ายภาพ ฟรี!!
UploadImage