Dance หระจายสไตล์ Cover สุดมันส์!!

วันเสาร์ 19 มีนาคม 2559 เวลา 9.00 - 16.00 น.

สาขาวิชาศิลปะการแสดง อาคาร 9 ชั้น 1

SPU ชวนขาแดนซ์วัยทีน ร่วมฟินเวอร์กันใน SPU Cover Dance Workshop


UploadImage