อยากเป๊ะอังกฤษก่อนสอบ เชิญทางนี้ ม.ศรีปทุม เปิดติว GAT ENG ฟรี !!!

16 ตุลาคม 2559

ห้องออดิทอเรียม 1-2 อาคาร 11 ชั้น 14

อยากเป๊ะอังกฤษก่อนสอบ เชิญทางนี้ ม.ศรีปทุม เปิดติว GAT ENG ฟรี !!!
มาเตียมความพร้อม ซ้อมมือ ก่อนสอบ 
กับ อ.กอล์ฟ เกียรตินันท์ วีระวัฒนะกูล (The i-D Tutor) อาทิตย์ 16 ต.ค. 59 
คลิกลงทะเบียน goo.gl/NgAoNu
สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2558 6UploadImage888 ต่อ 1276 และ 1298