“ก้อง เซปเป้ ”
ปรากฏการณ์ หมื่นล้าน SAPPE BEAUTI DRINK STORY

 ปรากฏการณ์ หมื่นล้าน SAPPE BEAUTI DRINK STORY
SPU The Professional #5 ปรากฏการณ์ หมื่นล้าน SAPPE BEAUTI DRINK STORY

“ก้อง เซปเป้ ” ผู้บุกเบิกเครื่องดื่ม Beauty Drink ที่มียอดขายอันดับ 1 ในไทย พร้อมมุ่งสู่แบรนด์ดังระดับโลก
ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ การทำธุรกิจ และการสร้างแบรนด์ให้แตกต่าง ให้กับนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ณ ห้อง ออดิทอเรียม 2 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม