คุณณกรณ์ กรณ์หิรัญ (เอก วุฒิ-ศักดิ์)
“อาณาจักรพันล้าน!! วุฒิ-ศักดิ์ คลินิก STORY”

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการ “The Professional : เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง”
เปิดโลกกว้างให้กับนักศึกษา เพื่อให้ได้เรียนรู้และค้นพบแรงบันดาลใจจากประสบการณ์จริงจากความหลากหลายของมืออาชีพในทุกวงการ ตอน  “อาณาจักรพันล้าน!! วุฒิ-ศักดิ์ คลินิก STORY”  โดยได้รับเกียรติจาก คุณณกรณ์  กรณ์หิรัญ  (เอก วุฒิ-ศักดิ์)  CEO หน้าใสจาก วุฒิ-ศักดิ์  คลินิกเสริมความงามอันดับหนึ่งของเมืองไทย มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ ข้อคิด และแนวทางการดำเนินธุรกิจ จากการบริหารธุรกิจมากว่า 16 ปี  ณ ห้องออดิทอเรียม 1  ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. (บางเขน)