คุณธีรศานต์ สหัสสพาศน์ (ไอซ์/เจ๊กเม้ง)
“JM Cuisine มหัศจรรย์ร้านอาหารขยันคิด”

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการ “The Professional : เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง” เปิดโลกกว้างให้กับนักศึกษา

เพื่อให้ได้เรียนรู้และค้นพบแรงบันดาลใจจากประสบการณ์จริงจากความหลากหลายของมืออาชีพในทุกวงการ ตอน  “JM Cuisine มหัศจรรย์ร้านอาหารขยันคิด”  โดยได้รับเกียรติจาก คุณธีรศานต์ สหัสสพาศน์ (ไอซ์) เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวในตำนาน “เจ๊กเม้ง” ผู้พลิกธุรกิจสู่ความสำเร็จ กลายเป็นธุรกิจอาหาร JM Cuisine ด้วยความอัจฉริยะและความเพียรของตนเอง มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ ข้อคิด และแนวทางการดำเนินธุรกิจจนประสบความสำเร็จ
ณ ห้องออดิทอเรียม 1  ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. (บางเขน)