สมัครเข้าร่วมกิจกรรม

SPU The Professional ครั้งที่ 12: Godfather of Thai Tech Startup

โดย 'กระทิง' เรืองโรจน์ พูนผล
วันที่ 10 ตุลาคม 2559 เวลา 10.10 น.
ห้องประชุมบุษกร มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
สมัครร่วมกิจกรรม