สกู๊ปสัมภาษณ์

ความรอบคอบ คือสิ่งที่ได้จากการทำงาน

Zara Dean

คณะบัญชี สาขาการบัญชี (ภาคเสาร์-อาทิตย์)
สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน : ABC Accountant
แผนก : Account

ได้ฝึกกับมืออาขีพ ทำให้ผมเก่งขึ้นมากเลยครับ

Michael Doe

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน : Facebook
แผนก : Developer