ติดต่อเรา

ภาพแผนที่


ข้อมูลติดต่อ

  • มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน : 2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  • โทรศัพท์ : 0 2561 2222, 0 2579 1111
  • โทรสาร : 0 2561 1721
  • อีเมล์ : admissions@spu.ac.th

  • มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
  • มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น